Gửi bài mới
In chủ đề

Photoshop - Học Ghép Ảnh Nhanh

Photoshop - Học Ghép Ảnh Nhanh

Bước 1 : Mở 2 bức hình nguồn , mình chọn 2 hình sau :


Bước 2 : Dùng Move Tool để kéo bức hình cần ghép vào hình sẽ ghép :Bước 3 : Căn chỉnh vị trí người mẫu theo ý của bạn


Bước 4 : Đưa chế độ hoà trộn của layer trên về Multifly nhằm loạI bỏ toàn bộ điểm ảnh sáng và chỉ nổi điểm ảnh tối.Bước 5 : Nhân đôi layer chứa hình ngườI và chọn chế độ hoà trộn Normal , sau đó dùng công cụ xoá để xoá đi vùng ảnh trắng , có thể xoá đè lên vùng tóc vì vùng tóc đã được layer dướI hiển thị.


Bước 6 :  Kết quả sau khi xoá

Bước 7 : Sau đó ta tắt hình con mắt ở Layer 1:

Bước 8 :  Vào Image > Flatten Image để nhập các layer lạI , sau đó cân chỉnh lạI màu sắc bằng bất kỳ công cụ chỉnh ánh sáng nào . Mình dùng Curves (Ctrl + M).

Bước 9 : Và cuối cùng ta được kết quả
an

TOP

làm thế nào để mở 2 hình 1 lúc hả bạn
không hiểu mỗi cái đó (mới và nghề)

TOP

kkhoong thaay hinh la sao???

TOP

Gửi bài mới