Gửi bài mới
In chủ đề

CD giáo trình flash 8 cực đầy đủ của SSDG

CD giáo trình flash 8 cực đầy đủ của SSDG

CD giáo trình flash 8 cực đầy đủ của SSDGBộ CD giáo trình flash cưc kì đầy đủ hướng dẫn từ cơ bản => nâng cao
LÝ thuyết+ thực hành với hơn 30 bài thực hành các cấp độ
Riêng phần action scrip có riêng soft từ điển action scrip rất tiện để tra từ ^^

Chi tiết
Chương I: Giới thiệu tổng quan về Flash
Chương II: Các thao tác cơ bản sử dụng trong Flash
Chương III: Các chức năng hiệu chỉnh
Chương IV: Sử dụng thao tác với các công cụ của flash
Chương V : Làm việc với các đối tượng của flash
Chương VI : Tìm hiểu về Action script
Chương VII: Sử dụng Component
Chuong VIII: Kết xuất và in ấn
Chương IX: Phím tắt thông dụng
Chương IX: Bài tập cơ bản về chuyển động
Chương X: Bài tập nâng cao và mở rộng về lập trình trong Flash


         Link Download        
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10

Các bạn download về unrar xong rùi join bằng hjsplit
Lưu ý: mỗi file khoảng 45=>50Mb
Khi download có thể không hiện dung lượng nhưng không sao, không phải lỗi mọi người cứ download ^^

[ Bài viết này được cs3 chỉnh sửa vào lúc 2008-6-2 20:38  ]

[ Bài viết này được cs3 chỉnh sửa vào lúc 2008-6-2 20:38  ]

TOP

Gửi bài mới