Gửi bài mới
In chủ đề

Dùng Photoshop CS3 miễn phí và không cần cài đặt

Dùng Photoshop CS3 miễn phí và không cần cài đặt

                                                                                                                                                                                                                                                                                Saukhi ra mắt phiên bản Photoshop CS3 tích hợp với việc tải miễn phí chongười dùng thì việc này quá vất vả khi tải về vì dung lượng quá lớn                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                Hơn nữa, việc sử dụng hiệu quả các chứcnăng chính trong phiên bản CS3 rất hạn chế, và đó là mục tiêu ra đờicủa phiên bản Portable.
                                                                                                                                       

PortablePhotoshop CS3 là một bảng thu gọn cho chương trình Photoshop CS3. Phiênbản này cho phép bạn sử dụng hầu hết các công cụ thiết yếu trongPhotoshop CS3, vừa là bảng sử dụng tức thời vừa không cần cài đặt vàchạy hầu hết trên các máy tính cá nhân.
Dung lượng Portable Photoshop CS3 chỉ khoảng 130MB.

Bạn tải miễn phí tại http://www.4shared.com/dir/2104765/ecc33ad4/Port_Photoshop_CS3.html.


(st)


TOP

Gửi bài mới